ردیف علت راه حل
1 گرم شدن موتور طولی اجازه دهید موتور حركت طولی خنك شود
خطا : وینچ هنگام حركت عرضی بعد از قطع كلید كاملا توقف نداشته باشد .
ردیف علت راه حل
1 نداشتن درایو در مسیر حركت عرضی تعمیركار را مطلع كنید
2 عمل نكردن ترمز موتور حركت عرضی تعمیركار را مطلع كنید
3 سوختن مگنت موتور عرضی تعمیركار را مطلع كنید
خطا : شكسته شدن مهره بكسل
ردیف علت راه حل
1 گیركردن مهره بكسل تعمیركار را مطلع كنید
2 كشیدن بار از طرفین تعمیركار را مطلع كنید
خطا : حركت طولی امكان پذیر نیست
ردیف علت راه حل
1 سوختن فیوز تعمیركار را مطلع كنید
2 سوختن موتور طولی تعمیركار را مطلع كنید
خطا : روغن ریزی گیربكسهای طولی ، عرضی ، بالابری
ردیف علت راه حل
1 خراب شدن كاسه نمد تعمیركار را مطلع كنید
2 پاره شدن واشر تكسون تعمیركار را مطلع كنید
17
خطا : آمپر بیش از حد مجاز موتور بالابری
ردیف علت راه حل
1 درگیری ترمز بالابری در حین حركت تعمیركار را مطلع كنید
2 بلند كردن بار با وزن غیر مجاز با توجه به تناژ جرثقیل بار بلند شود
3 سیم پیچی نامناسب موتور تعمیركار را مطلع كنید
خطا : آمپر بیش از حد مجاز موتور طولی و عرضی
ردیف علت راه حل
1 درگیری ترمز حركت عرضی و طولی در حین حركت تعمیركار را مطلع كنید
2 تماس كناره های چرخ به ریل تعمیركار را مطلع كنید
3 سیم پیچی نامناسب موتور تعمیركار را مطلع كنید
4 جابجا كردن بار با ظرفیت غیر مجاز با توجه به تناژ جرثقیل بار جابجا شود
خطا : ترمزها عمل نمی كند
ردیف علت راه حل
1 سوختن بوبین تعمیركار را مطلع كنید
2 تمام شدن لنت تعمیركار را مطلع كنید
3 شل شدن پیچها تعمیركار را مطلع كنید
4 ضعیف بودن فنرها تعمیركار را مطلع كنید
موارد عنوان شده در این بخش در بر گیرنده شاخصهای بازرسی پل وراهبر تولیدی شركت فراز پویان دماوند طبق استاندارد
می باشد. FEM1.001
عنوان : ضربدری چرخهای سازه دو پل
- در صورتیكه معیار فاصله ضربدری چرخهای سازه دو پل باشد :
(ΔA) تلرانس (SPAN) دهانه پل

 


مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

توضیحات بیشتر:

لازم به ذکر است جهت هر نوع سوال و یا نیاز به مشاوره همواره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند . هرگونه سوال ویا مشاوره درخواستی خود را می توانید در سامانه پیامكی شركت با شماره 3000754659 ارسال ودر اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

 

منبع : شرکت جرثقیل سقفی ودروازه ای آداك |دستورالعمل ايمنی بهره برداری جرثقیل سقفی(16)
برچسب ها : تعمیركار ,مطلع ,موتور ,حركت ,نمایید ,كنید2 ,مطلع كنید2 ,مطلع كنیدخطا ,حركت عرضی ,كلیك نمایید ,عرضی تعمیركار ,انعطاف پذیری هستید ,سایت مراجعه نمای